За повеќе информации обратете се во маркетите на Електрометал на улица Перо Наков 25 и на телефоните

маркет1 +389 2 2580 725 / маркет2 +389 2 2580 745 / маркет3 +389 2 2580 740 / маркет „стара рампа“ +389 3 222 757, +389 3 222 771