тест верзија

ПЕГЛА HYUNDAI SI251

Шифра:

967100

Опис:

Пегла со интегриран систем против
прилепување, систем за заштита
од прокапување, керамичка плоча,
2200W

Издвојуваме

производи издвоени само за вас од омилените брендови.